The Divine Comedy


Credits

Executive Producer: Ai Weiwei
Producer: Zuoxiao Zuzhou
Recording Engineer: Li Yue from Nice Tune Studio, Beijing
Mixing & Mastering Engineer: Li Shixian
Post-Production: Spin Fun

Lyrics & Lead Vocal: Ai Weiwei
Music: Zuoxiao Zuzhou
Arrangement: Xu Tong
Arrangement: Zhang Zhe (for Hotel USA and Give Tomorrow Back to Me)
Guitar & Acoustic Guitar: Liu Juran
Bass: Li Jiujun
Guitar: Zhang Zhe
Lead Vocals: Ai Weiwei, Zuoxiao Zuzhou (Give Tomorrow Back to Me)
Background Vocals: Zuoxiao Zuzhou, Bobby Chen
Harmonica: Bobby Chen
Production Planning: Li Xin, Xia Xing
English Translations: Jennifer Ng, Angie Baecker, Liu E